Skip to content

De Roermondse Loge Jan Amos Comenius

De Roermondse Loge Jan Amos Comenius

De Loge Jan Amos Comenius van V.V.L.N. (Verenigde Vrijmetselaars Loges Nederland) is sinds 2012 gevestigd te Roermond na een aantal jaren te hebben gewerkt in Maastricht. De loge is opgericht in 1960.
De loge bestaat uit zowel mannen als vrouwen in diverse leeftijden, afkomstig uit Limburg en Noord-Brabant en met verschillende maatschappelijke achtergronden. Moderne denkers met hart voor de ander, zowel gericht op de rituele arbeid, als op maatschappelijke onderwerpen.
Het werken in deze loge houdt in dat men kennen en weten, traditie en vooruitstrevend denken kan doen samensmelten en dat men wil deelnemen aan de geestelijke vooruitgang van onze wereld. Een gemeenschap dus van vrije en eerlijke mensen, mensen, die optimisme bijna als “moral duty” beschouwen.
Vrijmetselaren hebben een positieve kijk op de toekomst. Omdat zij geloven in vooruitgang, omdat de hele vrijmetselarij is gefundeerd op de vooruitgangsgedachte, geloven ze in het positieve van de mens. Misschien is dit naief, maar het is beter dan te verzuren. Met optimisme worden vriendschappen gemaakt, problemen opgelost en een team opgebouwd. Optimisme en vertrouwen leiden tot de wil om te veranderen. Wie, vrij en rechtschapen, openstaat voor veranderen, voor argumenten, voor het beetje bij beetje werken aan een betere wereld … is potentieel vrijmetselaar.
De loge wenst zich in de profane wereld niet te mengen in politieke of religieuze geschillen. Zij behoudt zich echter wel het recht voor om naar eigen inzicht haar standpunten over morele problemen eventueel kenbaar te maken.
De loge Jan Amos Comenius is van mening dat het individuele zoeken naar waarheid en het streven naar geestelijke ontwikkeling door niets mag worden gehinderd. De loge is een plaats waar dit zonder enige beperking moet kunnen plaatsvinden.
De loge is een vereniging in de zin van de wet en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht. De statuten zijn gedeponeerd. De loge verspreidt echter geen ledenlijsten en persoonlijke gegevens van haar leden. Het staat een ieder vrij zich als vrijmetselaar bekend te maken, de discretie verlangt echter van hem of haar dat hij of zij dit niet doet ten aanzien van zijn of haar medeleden.