Skip to content

Welkom

Welkom

op de website van de loge

Jan Amos Comenius uit Roermond


Zelfbestuur kun je leren!
Niemand krijgt een goed leven zomaar in de schoot geworpen. Meestal gaat het met vallen en opstaan. De Vrijmetselarij leert je om zelf het heft in handen te nemen en je eigen leven te sturen en richting te geven.

Vrijheid in gebondenheid
Vrijmetselaren erkennen dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Vrijmetselaren zijn het over één ding eens: dat ze het oneens met elkaar mogen zijn.

De ware levenshouding
Loge Jan Amos Comenius is noch religieus, noch atheïstisch. Een Vrijmetselaar is nooit zonder meer gelovig; hij is nieuwsgierig en onderzoekt zelf. Een Vrijmetselaar heeft een “open mind” en luistert naar de mening van anderen.